GABINETY PSYCHOLOGICZNE

Zajmujemy się psychoterapią zaburzeń psychicznych i trudnych bliskich relacji. Wspieramy osoby, które chcą odzyskać wewnętrzną równowagę, pokonywać życiowe przeszkody i przekraczać dotychczasowe ograniczenia.

Pomagamy wrócić do siebie.


DLACZEGO U NAS?

 

pracujemy zespołowo

W naszym zespole doświadczenie wszystkich członków wspiera indywidualną pracę każdego terapeuty - służą temu regularne spotkania zespołu i wspólne superwizje.

łączymy wiedzę naukową i praktykę kliniczną

Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Dlatego angażując się w pomaganie nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę przez pracę naukową, dydaktyczną i wymianę doświadczeń na konferencjach.

otwieramy możliwości

Psychoterapia to relacja służąca poznaniu siebie - aby móc lepiej korzystać z życia i własnych możliwości. Doświadczenie bliskiej, stabilnej obecności uważnego psychoterapeuty pozwala człowiekowi otworzyć się na te części swojego doświadczenia, które wcześniej były "nie do pomyślenia".